Potyczki Ekonomistów

Po raz kolejny uczniowie klas Technikum kształcącego w zawodzie technik ekonomista wzięli udział w konkursach przedmiotowych.

29 marca 2017 r. w  Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego odbył się XII Turniej Wiedzy Ekonomicznej. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół  ponadgimnazjalnych  z  województwa łódzkiego. Tegoroczne hasło przewodnie brzmiało: „Polski przedsiębiorca wobec wyzwań gospodarki XXI wieku”. Naszą szkołę reprezentowały dwie drużyny:

– drużyna I: Katarzyna Kołodziejczyk, Paulina Pietrzak, Dominik Ratajczyk (kl. IV TE )

– drużyna II: Magdalena Michalak, Ewelina  Palpuchowska , Patrycja Stefańska (kl. III TE)

4 kwietnia 2017 r. w Zespole Szkół nr 1 w Zgierzu odbył się II etap Wojewódzkiego Konkursu Ekonomicznego, do którego zakwalifikowały się uczennice Ewelina Palpuchowska i Klaudia Andrzejczak (kl. III TE). W czasie konkursu uczniowie wykonywali zadanie praktyczne z wykorzystaniem programów firmy Insert.

Opiekę nad uczniami sprawowały panie: mgr Krystyna Kruszyńska oraz mgr Magdalena Dzieran.

Odsłony: 1131