Gimnazjalisto !!!

UWAGA !!!


Dysponujemy wolnymi miejscami w zawodzie

technik turystyki wiejskiej

(kwalifikacje honorowane przez ARiMR).

Olimpiada Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych

14 marca 2017 r. odbył się drugi etap Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Olimpiada jest elementem Lekcji z ZUS. To projekt edukacyjny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W ramach projektu uczniowie uczestniczą w czterech lekcjach. Celem zajęć jest przekazanie im praktycznej wiedzy o systemie ubezpieczeń społecznych w Polsce. Projekt objęty jest honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Lekcje z ZUS mają kształtować świadomość ubezpieczeniową młodzieży i uczyć zasady solidaryzmu społecznego, a ponadto dawać praktyczną wiedzę przyszłym przedsiębiorcom.

Naszą szkołę w wojewódzkich potyczkach reprezentował zespół, w składzie: Katarzyna Kołodziejczyk (IV TE), Magdalena Michalak (III TE) i Ewelina Palpuchowska (III TE). Uczennice rozwiązywały test wielokrotnego wyboru składający się z 25  pytań zamkniętych. Według nich każde pytanie było warte zastanowienia, gdyż udzielona odpowiedź świadczyła o posiadanej  wiedzy: „Zawsze są takie pytania, które mogą wydawać się proste, ale gdzieś być może jest jakaś pułapka, która ma służyć sprawdzeniu naszego logicznego myślenia”. Niestety finalistą mógł zostać tylko jeden zespół.

Dziewczęta uważają, iż  Lekcje z ZUS to dobra forma ukazania naszej przyszłości związanej ze świadczeniami, które otrzymamy za opłacane składki. W dzisiejszych czasach trzeba znać swoje prawa i obowiązki będąc ubezpieczonym. Jest to ciekawa forma dokształcania się z tego tematu. Bardzo chętnie wezmą udział w kolejnym projekcie w nowym roku szkolnym.

Odsłony: 1039