Drodzy uczniowie !!!

MIŁEJ NAUKI !!!


Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2018 r.


O Szkodliwości Dopalaczy - Pedagogizacja Rodziców

10 kwietnia 2017 r. rodzice uczniów klas I A i I B Zasadniczej Szkoły Zawodowej i I Technikum kształcącego w zawodzie technik informatyk spotkali się z przedstawicielką Powiatowej Komendy Policji w Poddębicach – p. Sylwią Kaźmierczak. Wykorzystując zawartość walizki edukacyjnej poruszono aspekty związane z narkotykami i dopalaczami, zaprezentowano atrapy narkotyków oraz akcesoria, które są wykorzystane podczas zażywania środków odurzających. Funkcjonariuszka podkreślała ogromną rolę rodziców w przeciwdziałaniu zachowaniom ryzykownym młodzieży, uświadamiając słuchaczy, iż ryzykowne zachowania nastolatków i eksperymentowanie na tym etapie mogą doprowadzić do konsekwencji długotrwałych, nieodwracalnych a czasem również zagrażających życiu.

W trakcie spotkania obecni zapoznali się z materiałami poglądowymi, a także zadawali pytania dotyczące przedstawionych produktów. Wspomniano także o odpowiedzialności karnej osób nieletnich oraz podstawowych zasadach bezpiecznego korzystania z internetu.

Na zakończenie spotkań wszyscy wysłuchali zagadnień związanych z działającą Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa, gdzie omówiono zakres jej działania oraz  aplikacji „Moja Komenda”.

Odsłony: 1428