Drodzy uczniowie !!!

MIŁEJ NAUKI !!!


Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2018 r.


„Deutsch ist Einfach” – IX Edycja Konkursu z Języka Niemieckiego

11 kwietnia 2017 r. odbyła się IX już edycja międzyszkolnego konkursu z języka niemieckiego „Deutsch ist einfach”. Do rywalizacji przystąpili uczniowie klas pierwszych i trzecich Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach i uczniowie klas pierwszych i drugich Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Poddębicach.

Główne cele konkursu to rozwijanie zainteresowań uczniów językiem niemieckim, motywowanie do samodzielnego pogłębiania wiedzy i  podnoszenia poziomu umiejętności językowych. Ponadto udział w konkursie wprowadza uczniów w atmosferę przyszłych egzaminów maturalnych. 

Zadaniem każdego uczestnika było rozwiązanie testu zawierającego zadania typowe dla egzaminu maturalnego: rozumienie tekstu ze słuchu i tekstu czytanego, zadania sprawdzające znajomość struktur leksykalno-gramatycznych oraz tworzenie wypowiedzi pisemnej.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w maju, a nagrody zwycięzcy odbiorą podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego. Już dziś gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu i zapraszamy do udziału w kolejnych zmaganiach konkursowych.

Odsłony: 1141