Drodzy uczniowie !!!

MIŁEJ NAUKI !!!


Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2018 r.


Nasi Kucharze Wśród Najlepszych - Wojewódzki Konkurs OHP „Sprawny w Zawodzie 2017”

20 kwietnia 2017 r. uczestnicy Hufca Pracy w Zduńskiej Woli, a zarazem uczniowie naszej szkoły  – Justyna Filińska (kl. III A) i Hubert Gutkowski (kl. III C) zajęli II miejsce w wojewódzkim konkursie OHP „Sprawny w zawodzie 2017”, który odbył się w Centrum Kształcenia i Wychowania w Dobieszkowie. Uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach prezentowali swoje umiejętności kulinarne zdobyte w trakcie trzyletniej nauki zawodu w Restauracji „Złota Gwiazda”, pod okiem instruktora zawodu Joanny Ratajczyk.

04

Celem konkursu było usystematyzowanie wiedzy teoretycznej i ogólnozawodowej w kontekście zawodu, monitorowanie poziomu przygotowania młodzieży do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, zapoznanie przyszłych absolwentów OHP z procedurami i przebiegiem zewnętrznych egzaminów kwalifikacyjnych, kształtowanie postaw moralnych zgodnych z ideą fair play – zachowania równych szans w zdrowej rywalizacji - umiejętności poczucia dumy i radości z odniesionego zwycięstwa, ale i godnego przyjmowania poniesionej porażki.

03

Konkurs składał się z dwóch etapów. Podczas pierwszej części konkursu uczestnicy wypełnili test sprawdzający wiedzę i umiejętności z zakresu kwalifikacji właściwych dla zawodu kucharza. Część praktyczna obejmowała wykonanie regulaminowego zestawu potraw oraz sprawdzenie umiejętności zorganizowania i przygotowania stanowiska roboczego, umiejętności odczytywania dokumentacji lub rozumienia instrukcji roboczej, ocenę sprawności organizacyjnej i współpracy z partnerem w toku realizacji zadań, jakości wykonanej pracy, ilości wykonanej pracy, oszczędności i poprawności przygotowania materiałów pomocniczych do wykonania zadania, ocenę estetyki i porządku na stanowisku pracy, znajomości i stosowania przepisów BHP, zgodności wykonywanej pracy z zadanym tematem, umiejętności prezentowania wykonanej pracy.

Zwycięzcy otrzymali dyplomy i cenne nagrody. Fundatorem nagród była Łódzka Wojewódzka Komenda OHP w Łodzi. 

02

01

Odsłony: 1402