Spotkanie z WORD "Zanim wsiądziesz do samochodu"

25 maja 2017 r. Hufiec Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli zorganizował zajęcia edukacyjne dotyczące zasad bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym oraz najczęściej popełnianych błędów przez osoby zdające praktyczny egzamin na prawo jazdy.

03

Wprowadzenie do tematyki zajęć dokonał Komendant Hufca Pracy p. Romuald Krystyniak. Zajęcia przeprowadził p. Przemysław Wawrzyniak - Egzaminator Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu. W zajęciach wzięli udział uczniowie klas trzecich Zasadniczej Szkoły Zawodowej ZSP w Poddębicach. Duże wrażenie na młodzieży wywarła prezentacja multimedialna,  która obrazowała zdarzenia i wypadki na drodze oraz symulacja zachowania kierowcy po zażyciu różnych środków psychoaktywnych. Dla lepszego zrozumienia i zobrazowania tematyki, uczestnicy mieli możliwość założenia specyficznych okularów, jakimi są narkogogle i alkogogle, które symulują  skutki używania narkotyków lub alkoholu. Zniekształcenie obrazu, spowolnienie czasu reakcji, problemy z oceną odległości i kierunków - to tylko niektóre z efektów obecności substancji psychoaktywnych w organizmie.

04

Celem zajęć było zwrócenie uwagi uczniów na umiejętność przewidywania skutków nieodpowiedniego postępowania i zachowania w różnych sytuacjach oraz miejscach. 

05

Odsłony: 1211