Pilne ...

Drodzy uczniowie

Od 26 października lekcje odbywają się w trybie zdalnym.
Uwaga Rodzice! - Zebranie z rodzicami odwołane. Z wychowawcami można kontaktować się telefonicznie w godz. 15.30 – 17.30.
Uwaga uczniowie klas Branżowej Szkoły I stopnia! - Turnusy zawodowe odbywać się będą w formie zdalnej. Szczegóły u wychowawców.
Przypominamy, że nauczanie klas nie odbywających zajęć stacjonarnych prowadzone jest m.in. poprzez
Platformę Nauczania Zdlanego ZSP w Poddębicach pod adresem: www.e-nauka.zsppoddebice.pl
Uczniowie, którzy nie pamiętają hasła prosimy o wykorzystanie modułu resetowania hasła: e-nauka.zsppoddebice.pl/login/forgot_password.php
Logując się do platformy jako login wpisujemy: imie.nazwisko (bez polskich znaków).

Europejski Dzień Języków Obcych

26 września 2016 r. obchodziliśmy Europejski Dzień Języków Obcych. Święto to zostało ustanowione w 2001 r. przez Radę Europy i od tego czasu obchodzone jest corocznie, a jego podstawowe cele to:

  • ukazanie opinii publicznej znaczenia uczenia się i nauczania języków, jak również  konieczności urozmaicania oferty językowej w celu szerzenia idei wielojęzyczności oraz porozumienia pomiędzy różnymi kulturami;
  • promowanie różnorodności kulturowej i językowej Europy jako bogactwa, które należy rozwijać i pielęgnować;
  • propagowanie uczenia się języków przez całe życie: zarówno  w szkole, jak i poza nią,  w  celu kontynuacji nauki, jak i na potrzeby kariery  zawodowej, zwiększenia mobilności czy też dla własnej przyjemności lub udziału w wymianie międzynarodowej.

 DSC7998

 DSC7960

Z tej okazji chętni uczniowie wzięli udział w konkursie, podczas którego musieli rozwiązać test wielokrotnego wyboru, zawierający pytania z zakresu kultury, literatury i historii Wielkiej Brytanii oraz Krajów Niemieckiego Obszaru Językowego (Niemiec, Austrii i Szwajcarii). Poza tym wszyscy uczniowie otrzymali kolorowe karteczki z ciekawymi sentencjami, zarówno w języku angielskim jak i niemieckim. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w październiku.  

 DSC7974

 DSC7971

Odsłony: 2514

Zaloguj się

Skontaktuj się

Formularz kontaktowy