Pilne !

Rekrutacja 2020
Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

1. Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

2. Terminy postępowania rekrutacyjnego 2020-2021

Europejski Dzień Języków Obcych

26 września 2016 r. obchodziliśmy Europejski Dzień Języków Obcych. Święto to zostało ustanowione w 2001 r. przez Radę Europy i od tego czasu obchodzone jest corocznie, a jego podstawowe cele to:

  • ukazanie opinii publicznej znaczenia uczenia się i nauczania języków, jak również  konieczności urozmaicania oferty językowej w celu szerzenia idei wielojęzyczności oraz porozumienia pomiędzy różnymi kulturami;
  • promowanie różnorodności kulturowej i językowej Europy jako bogactwa, które należy rozwijać i pielęgnować;
  • propagowanie uczenia się języków przez całe życie: zarówno  w szkole, jak i poza nią,  w  celu kontynuacji nauki, jak i na potrzeby kariery  zawodowej, zwiększenia mobilności czy też dla własnej przyjemności lub udziału w wymianie międzynarodowej.

 DSC7998

 DSC7960

Z tej okazji chętni uczniowie wzięli udział w konkursie, podczas którego musieli rozwiązać test wielokrotnego wyboru, zawierający pytania z zakresu kultury, literatury i historii Wielkiej Brytanii oraz Krajów Niemieckiego Obszaru Językowego (Niemiec, Austrii i Szwajcarii). Poza tym wszyscy uczniowie otrzymali kolorowe karteczki z ciekawymi sentencjami, zarówno w języku angielskim jak i niemieckim. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w październiku.  

 DSC7974

 DSC7971

Odsłony: 2222