Drodzy uczniowie !!!

MIŁEJ NAUKI !!!


Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2018 r.


Zajęcia integracyjne

W dniach 12-19 września 2017 r. uczniowie klas pierwszych Technikum (I TI, I TL+TŻiUG, I THT+TTW) i Szkoły Branżowej I Stopnia (I A i I B)  wzięli udział w zajęciach integracyjnych, które przeprowadzili pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Poddębicach: p. Dorota Malczyk, p. Iwona Ostrowska, p. Katarzyna Stempień i p. Agata Traczyk. Zajęcia przebiegały w miłej i przyjemnej atmosferze, a różnorodne gry i zabawy zespołowe pozwoliły uczniom na lepsze poznanie swoich kolegów i koleżanek. Warsztaty miały także na celu rozwijanie u uczniów umiejętności interpersonalnych i umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami.

 DSC9817

 DSC9820

 DSC9821

 DSC9829

 DSC9830

 DSC9865

Odsłony: 1156