Gimnazjalisto !!!

UWAGA !!!


Dysponujemy wolnymi miejscami w zawodzie

technik turystyki wiejskiej

(kwalifikacje honorowane przez ARiMR).

IX Ogólnopolski Tydzień Kariery 2017

OTK, czyli Ogólnopolski Tydzień Kariery to coroczny projekt, którego celem jest wspieranie rozwoju poradnictwa zawodowego. Jego organizatorem jest Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej. 

W bieżącym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły po raz kolejny włączyli się w realizację tego projektu. 20 października 2017 r. uczniowie klas maturalnych: IV TL, IV TŻiUG i IV TOT uczestniczyli w zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego, które zostały przeprowadzone przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Poddębicach – p. Dorotę Malczyk i p. Katarzynę Stempień.

 DSC0226

Tegoroczny Ogólnopolski Tydzień Kariery przebiegał pod hasłem „Ja na rynku pracy: moje talenty i moje kompetencje”. Podczas zajęć zostały omówione następujące zagadnienia:

  • Proces podejmowania decyzji edukacyjnych
  • Zdobywanie kwalifikacji zawodowych
  • Poruszanie się na rynku pracy
  • Podejmowanie pierwszej pracy – wejście na rynek pracy
  • Samozatrudnienie 

Prelegentki zwróciły uwagę słuchaczy na rolę wykształcenia oraz kształcenia ustawicznego, czyli ciągłego rozwijania i doskonalenia kwalifikacji ogólnych i zawodowych każdego pracownika. Zachęcały także uczniów do konsultacji z fachowcami/profesjonalistami oraz zasięgania ich rad i opinii podczas planowania kariery zawodowej.

Tegoroczny IX Ogólnopolski Tydzień Kariery odbywał się pod Patronatem Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Elżbiety Rafalskiej oraz Minister Edukacji Narodowej Pani Anny Zalewskiej. 

banner 2017

Odsłony: 777