Drodzy uczniowie !!!

POMOC DLA OLKA

Włączmy się wszyscy w zbiórkę pieniędzy - szczegółyUwaga !
Indywidualne spotkania z rodzicami odbędą się 19 listopada w godz. 15:30-17:30 !!!

IX Ogólnopolski Tydzień Kariery 2017

OTK, czyli Ogólnopolski Tydzień Kariery to coroczny projekt, którego celem jest wspieranie rozwoju poradnictwa zawodowego. Jego organizatorem jest Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej. 

W bieżącym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły po raz kolejny włączyli się w realizację tego projektu. 20 października 2017 r. uczniowie klas maturalnych: IV TL, IV TŻiUG i IV TOT uczestniczyli w zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego, które zostały przeprowadzone przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Poddębicach – p. Dorotę Malczyk i p. Katarzynę Stempień.

 DSC0226

Tegoroczny Ogólnopolski Tydzień Kariery przebiegał pod hasłem „Ja na rynku pracy: moje talenty i moje kompetencje”. Podczas zajęć zostały omówione następujące zagadnienia:

  • Proces podejmowania decyzji edukacyjnych
  • Zdobywanie kwalifikacji zawodowych
  • Poruszanie się na rynku pracy
  • Podejmowanie pierwszej pracy – wejście na rynek pracy
  • Samozatrudnienie 

Prelegentki zwróciły uwagę słuchaczy na rolę wykształcenia oraz kształcenia ustawicznego, czyli ciągłego rozwijania i doskonalenia kwalifikacji ogólnych i zawodowych każdego pracownika. Zachęcały także uczniów do konsultacji z fachowcami/profesjonalistami oraz zasięgania ich rad i opinii podczas planowania kariery zawodowej.

Tegoroczny IX Ogólnopolski Tydzień Kariery odbywał się pod Patronatem Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Elżbiety Rafalskiej oraz Minister Edukacji Narodowej Pani Anny Zalewskiej. 

banner 2017

Odsłony: 997