Drodzy uczniowie !!!

POMOC DLA OLKA

Włączmy się wszyscy w zbiórkę pieniędzy - szczegółyUwaga !
Indywidualne spotkania z rodzicami odbędą się 19 listopada w godz. 15:30-17:30 !!!

Szkolenie wolontariuszy

Jan Paweł II, Patron naszych szkół powiedział „Człowiek jest wielki nie przez to co ma, lecz przez to kim jest, nie przez to co posiada, ale przez to, czym potrafi dzielić się z innymi”. Realizując zadania jakie nakreślił nam Papież, od wielu lat działa szkolny klub wolontariatu. 14 listopada 2017 r. odbyło się szkolenie kandydatów na wolontariuszy zorganizowane przez  Poddębickie Centrum Wolontariatu, prowadzone przez koordynatora p. Karolinę Gruchot-Krysiak. W szkoleniu uczestniczyło 34 uczniów. Szkolenie pozwoliło kandydatom zapoznać się z następującymi zagadnieniami: czym jest wolontariat, co motywuje wolontariusza, gdzie może pracować wolontariusz, rodzaje wolontariatu, cechy wolontariusza, ustawa o wolontariacie. Zdobytą wiedzę uczniowie będą mogli wykorzystywać, pracując w szkolnym klubie wolontariatu.

 

Odsłony: 729