Drodzy uczniowie !!!

POMOC DLA OLKA

Włączmy się wszyscy w zbiórkę pieniędzy - szczegółyIndywidualne spotkania wychowawców klas z rodzicami odbędą się 10 grudnia 2018 r. (poniedziałek) w godz. 15.30 – 17.30. Nauczyciele/wychowawcy oczekują na Państwa w swoich klasopracowniach lub w pokoju nauczycielskim. Serdecznie zapraszamy!

Patronat Uniwersytetu Łódzkiego

Aby poszerzać wiedzę i rozwijać zainteresowania geograficzne naszych uczniów, wystąpiliśmy o objęcie patronatem przez Wydział Nauk Geograficznych UŁ klas Technikum kształcącego w zawodach: technik hotelarstwa, technik turystyki wiejskiej, technik obsługi turystycznej. I udało się! DSC0426 DSC0428

21 listopada 2017 r. nastąpiło podpisanie listu intencyjnego przez Dziekana Wydziału Nauk Geograficznych UŁ – dr hab. Bogdana Włodarczyka, prof. nadzw. UŁ  i Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach – p. Emilię Błaszczyk. DSC0423list intencyjny Ilist intencyjny II   

Dzięki współpracy z Wydziałem Nauk Geograficznych UŁ nasi uczniowie mają możliwość uczestnictwa w zajęciach: otwartych wykładach, warsztatach, konkursach, festiwalach organizowanych na w/w Wydziale, prowadzonych przez pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów. Poza tym w ramach współpracy z Wydziałem Nauk Geograficznych UŁ nasi uczniowie zyskują: bezpłatne zajęcia w Muzeum Geologicznym; uczestnictwo w konkursach cyklicznych i okazjonalnych; uczestnictwo w wykładach i wystawach fotograficznych organizowanych na terenie Wydziału w ramach Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi; cykl wykładów poruszających istotne, aktualne zagadnienia z zakresu geografii, turystyki, planowania przestrzennego, geoinformacji, geomonitoringu; zapoznanie z kierunkami studiów prowadzonych na Wydziale Nauk Geograficznych: Geografia, Turystyka i rekreacja, Gospodarka przestrzenna, Geoinformacja, Geomonitoring, Climatology. DSC0412

Również 21 listopada 2017 r. uczniowie Technikum kształcącego w zawodach technik hotelarstwa, technik turystki wiejskiej i technik obsługi turystycznej wzięli udział w zajęciach nt. systemów hotelowych w Polsce i na świecie ukazujących ich genezę i historię. Zajęcia poprowadziła dr Marzena Makowska-Iskierka. Natomiast po wykładzie dr Maria Adamczewska przedstawiła uczniom kierunki studiów prowadzone na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ oraz oprowadziła uczniów po Wydziale.

Przypominamy, że od kilku lat nauce w zawodach technik logistyk i technik ekonomista patronuje Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Odsłony: 1101