Drodzy uczniowie!

Drodzy gimnazjaliści i ósmoklasiści

Serdecznie zapraszamy!Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

W bieżącym roku szkolnym uczniowie klas technikum ekonomicznego wzięli udział w XXXI Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne pod hasłem „Wyzwania współczesnego rynku pracy”. Z kilkuosobowej grupy uczniów, którzy uczestniczyli w eliminacjach szkolnych olimpiady, do etapu okręgowego zakwalifikowały się: Angelika Kurcbuch, Magdalena Zwolińska, Joanna Pastuszka i Marcin Kulczycki. Wyżej wymienieni uczniowie reprezentowali naszą szkołę w zawodach II stopnia (okręgowych), które odbyły się 12 stycznia 2018 r. na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym w Łodzi. Nad przygotowaniem uczniów do konkursu i organizacją zawodów szkolnych czuwały nauczycielki: Krystyna Kruszyńska, Magdalena Dzieran i Elżbieta Kaczmarek.

Odsłony: 975