REKRUTACJA!


Nabór:Zapraszamy na nasz oficjalny fanpage


Nasz wielki sukces!

Zajęliśmy 34. miejsce na ponad 130 techników z województwa łódzkiego wg Rankingu techników przeprowadzonego przez Perspektywy

Zasady ogólne Rankingu

Ranking uwzględnia technika, w których maturę w maju 2017 r. zdawało minimum 12 maturzystów, wyniki średnie z j. polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie mniejsze niż 0,75 średniej krajowej w technikach.Zgodnie z postanowieniem Kapituły technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje        w zawodzie. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł zewnętrznych wobec ocenianych szkół.

Odsłony: 1588