REKRUTACJA!


Nabór:Zapraszamy na nasz oficjalny fanpage


Konkurs "Sprawny w zawodzie 2018"

22 marca 2018 roku dwudziestu czterech uczestników Hufca Pracy 5-15
w Zduńskiej Woli z terenu powiatów: zduńskowolskiego, łaskiego i poddębickiego wzięło udział w eliminacjach do XV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu OHP „Sprawny w zawodzie 2018”. W konkursie wzięli udział reprezentanci siedemnastu zakładów pracy. Transport młodzieży z Poddębic możliwy był dzięki uprzejmości pracodawców - firmy „Logicar Sp. z.o.o” oraz Zakładu Piekarniczo-Cukierniczego „As-Pal” w Poddębicach. Głównym celem konkursu było wykazanie się znajomością przepisów BHP, zagadnień z przepisów prawa pracy, a także propagowanie idei zmagań konkursowych jako działania dodającego młodzieży pewności i sprawności konkurencyjnej.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: Kierownik Oddziału Państwowej Inspekcji Pracy w Sieradzu Ryszard Wardęga, Komendant Hufca Pracy Romuald Krystyniak, Starszy inspektor KPPSP w Zduńskiej Woli asp. inż. Maciej Szewczyk, Pracodawca Grzegorz Sapiejka, Nauczyciel matematyki w ZSAZ ZDZ Zduńskiej Woli Anna Błaszczyk oraz Menager Zakładu Piekarniczo-Cukierniczego „As-Pal” w Poddębicach Joanna Łuczak.

Na uczestników konkursu czekał zestaw 50 pytań testowych przygotowanych przez Kadrę Wychowawczą Hufca Pracy. Na prośbę Hufca Pracy gościnnie do pomocy przy sprawdzaniu testów oraz wypisywaniu dyplomów dla uczestników włączył się były Wychowawca Andrzej Nowak. Wyniki rywalizacji przedstawiają się następująco:

I miejsce – Aleksandra Milczarek z Zespołu Szkół Aktywności Zawodowej ZDZ w Zduńskiej Woli

II miejsce – Emilia Brzezińska z Zespołu Szkół Aktywności Zawodowej ZDZ w Zduńskiej Woli

III miejsce – Karolina Torzewska z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach

IV miejsce – Angelika Kowalczyk z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach

V miejsce – Kamil Kamiński z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łasku

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, a najlepsza trójka nagrody przygotowane przez Hufiec Pracy. Aleksandra Milczarek z Zakładu Cukierniczego Witczak&Pokora w Zduńskiej Woli oraz Emilia Brzezińska z Piekarni i Cukierni „Grejdi- Dymińscy Sp.j” w Zduńskiej Woli będą reprezentować Hufiec Pracy w etapie wojewódzkim konkursu.

Na zakończenie spotkania Komendant Hufca Pracy Romuald Krystyniak oraz Ryszard Wardęga Kierownik PIP w Sieradzu pogratulowali wszystkim uczestnikom osiągniętych wyników, podkreślając wysoki poziom przygotowania merytorycznego młodzieży przez Kadrę Hufca Pracy. Konkurs odbył się w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Zduńskiej Woli.

05 Copy01 Copy

 

Odsłony: 976