Spotkanie z WORD

16 kwietnia 2018 r. Hufiec Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli zorganizował w ramach programu autorskiego „Znam swoje prawa” zajęcia edukacyjne dotyczące zasad bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym oraz najczęściej popełnianych błędów przez osoby zdające praktyczny egzamin na prawo jazdy. Wprowadzenie do tematyki zajęć dokonał Komendant Hufca Pracy p. Romuald Krystyniak. Zajęcia poprowadził p. Łukasz Borecki - Egzaminator Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu. W zajęciach wzięli udział uczniowie klas IA i IB Branżowej Szkoły I Stopnia oraz IIA i IIIA Zasadniczej Szkoły Zawodowej ZSP w Poddębicach. Duże wrażenie na młodzieży wywarła prezentacja multimedialna, która obrazowała zdarzenia i wypadki na drodze oraz symulacja zachowania kierowcy po zażyciu różnych środków psychoaktywnych. Dla lepszego zrozumienia i zobrazowania tematyki, uczestnicy mieli możliwość założenia specyficznych okularów, jakimi są narkogogle i alkogogle, które symulują  skutki używania narkotyków lub alkoholu. Zniekształcenie obrazu, spowolnienie czasu reakcji, problemy z oceną odległości i kierunków - to tylko niektóre z efektów obecności substancji psychoaktywnych w organizmie.

Celem zajęć było zwrócenie uwagi uczniów na umiejętność przewidywania skutków nieodpowiedniego postępowania i zachowania w różnych sytuacjach oraz miejscach.

mms 20180420 232621

 

Odsłony: 1174