REKRUTACJA!


Nabór:Zapraszamy na nasz oficjalny fanpage


„Młodzież wobec przepisów prawa” - spotkania z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach.

„Młodzież wobec przepisów prawa” - spotkania z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach

 

9 i 23 kwietnia 2018 r. funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach – st. sierż. Małgorzata Rzepecka, mł. asp. Bożena Olejniczak oraz asp. szt. Grzegorz Śmiechowski spotkali się ponownie z uczniami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z klas IA i IB Branżowej Szkoły I Stopnia oraz IIA i IIIA Zasadniczej Szkoły Zawodowej, a także II Technikum żywienia i usług gastronomicznych. Funkcjonariusze omówili wybrane zagadnienia z zakresu odpowiedzialności karnej osób nieletnich i pełnoletnich – m.in. konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Omówione zostały również zasady bezpiecznego korzystania z Internetu, w tym portali społecznościowych. Ponadto funkcjonariusze z KPP w Poddębicach przedstawili informacje dotyczące naboru do służby w Policji, wymogów formalnych oraz postępowania kwalifikacyjnego i przyszłej kariery zawodowej w tej formacji, a także założenia „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”.     

Odsłony: 1757