REKRUTACJA!


Nabór:Zapraszamy na nasz oficjalny fanpage


„DEUTSCH IST EINFACH” – X edycja Konkursu z języka niemieckiego

22 maja 2018 r. odbyła się X edycja międzyszkolnego konkursu z języka niemieckiego „Deutsch ist einfach”. Do rywalizacji przystąpili uczniowie klas pierwszych i drugich Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach i Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Poddębicach. W tegorocznej edycji konkurs łącznie udział wzięło 32 uczniów. 

Główne cele konkursu to rozwijanie zainteresowań uczniów językiem niemieckim, motywowanie do samodzielnego pogłębiania wiedzy i  podnoszenia poziomu umiejętności językowych. Ponadto udział w konkursie wprowadza uczniów w atmosferę przyszłych egzaminów maturalnych. 

Zadaniem każdego uczestnika było rozwiązanie testu zawierającego zadania typowe dla egzaminu maturalnego: rozumienie tekstu ze słuchu i tekstu czytanego, zadania sprawdzające znajomość struktur leksykalno-gramatycznych oraz tworzenie wypowiedzi pisemnej.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w czerwcu, a nagrody zwycięzcy odbiorą podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego. Już dziś gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu i zapraszamy do udziału w kolejnych zmaganiach konkursowych.   

 

Odsłony: 1360