Drodzy uczniowie !!!

POMOC DLA OLKA

Włączmy się wszyscy w zbiórkę pieniędzy - szczegółyIndywidualne spotkania wychowawców klas z rodzicami odbędą się 10 grudnia 2018 r. (poniedziałek) w godz. 15.30 – 17.30. Nauczyciele/wychowawcy oczekują na Państwa w swoich klasopracowniach lub w pokoju nauczycielskim. Serdecznie zapraszamy!

„DEUTSCH IST EINFACH” – X edycja Konkursu z języka niemieckiego

22 maja 2018 r. odbyła się X edycja międzyszkolnego konkursu z języka niemieckiego „Deutsch ist einfach”. Do rywalizacji przystąpili uczniowie klas pierwszych i drugich Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach i Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Poddębicach. W tegorocznej edycji konkurs łącznie udział wzięło 32 uczniów. 

Główne cele konkursu to rozwijanie zainteresowań uczniów językiem niemieckim, motywowanie do samodzielnego pogłębiania wiedzy i  podnoszenia poziomu umiejętności językowych. Ponadto udział w konkursie wprowadza uczniów w atmosferę przyszłych egzaminów maturalnych. 

Zadaniem każdego uczestnika było rozwiązanie testu zawierającego zadania typowe dla egzaminu maturalnego: rozumienie tekstu ze słuchu i tekstu czytanego, zadania sprawdzające znajomość struktur leksykalno-gramatycznych oraz tworzenie wypowiedzi pisemnej.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w czerwcu, a nagrody zwycięzcy odbiorą podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego. Już dziś gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu i zapraszamy do udziału w kolejnych zmaganiach konkursowych.   

 

Odsłony: 928