REKRUTACJA!


Nabór:Zapraszamy na nasz oficjalny fanpage


NASZ ZAWODOWY SUKCES

Trwają egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, do których przystępują uczniowie klas II i III technikum oraz klas III ZSZ. Jak pokazują wyniki ostatniej sesji egzaminacyjnej, nasi uczniowie radzą sobie bardzo dobrze, uzyskując również wyniki powyżej średniej województwa łódzkiego.

Przypomnijmy, że aby zdać egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, należy uzyskać z części pisemnej co najmniej 50% punktów, a z części praktycznej co najmniej 75 %.

Duża grupa tegorocznych absolwentów technikum (45 uczniów) odebrała właśnie dyplomy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Mamy nadzieję, że ich młodsi koledzy i młodsze koleżanki powtórzą ten sukces.

 

Odsłony: 1008