REKRUTACJA!


Nabór:Zapraszamy na nasz oficjalny fanpage


Dzień Edukacji Narodowej

11 października 2018 r. odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście: p. Małgorzata Kuna – Przewodnicząca Rady Powiatu Poddębickiego, p. Ryszard Rytter – Starosta Poddębicki, p. Piotr Binder – Wicestarosta Poddębicki, p. Stanisław Katusza – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej Starostwa Powiatowego w Poddębicach, p. Dorota Kubiak - Zastępca Naczelnika Wydziału Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury Starostwa Powiatowego w Poddębicach, p. Wiesława Beda – Prezes Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Poddębicach, ksiądz Wojciech Żelewski – Proboszcz Parafii pw. Św. Katarzyny w Poddębicach, delegacja Poddębickiego Koła Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz liczne grono emerytowanych nauczycieli i pracowników szkolnej administracji, którzy co roku zaszczycają nas swoją obecnością.   

Dyrektor Szkoły – p. Emilia Błaszczyk podziękowała zebranym nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi za zaangażowanie w pracę oraz codzienny trud włożony w wychowanie młodego pokolenia. Następnie głos zabrali p. Małgorzata Kuna – Przewodnicząca Rady Powiatu Poddębickiego oraz p. Ryszard Rytter – Starosta Poddębicki, którzy podziękowali nauczycielom i pracownikom administracji za wysiłek włożony w pracę z uczniami i sprawne funkcjonowanie szkoły oraz życzyli samych sukcesów w pracy, pomyślności w życiu osobistym i uśmiechu na co dzień. Słowa podziękowań i życzenia sukcesów w pracy padły także ze strony pozostałych zaproszonych gości: p. Wiesławy Beda – Prezes Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Poddębicach, księdza Wojciech Żelewskiego – Proboszcza Parafii pw. Św. Katarzyny w Poddębicach oraz p. Henryka Lewickiego, który stał na czele delegacji Poddębickiego Koła Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. 

Tego dnia najbardziej zasłużeni  pedagodzy, pracownicy administracji i obsługi oraz pracownicy internatu zostali uhonorowani Nagrodami  Starosty Poddębickiego oraz Dyrektora Szkoły. 

Na zakończenie uroczystości wszyscy goście zostali obdarowani pięknymi goździkami, a uczniowie naszej szkoły w swym barwnym występie artystycznym udowodnili, że „i śmiech niekiedy może być nauką”. Zaprezentowali oni znane wszystkim bajki: Piękna i bestia, Kopciuszek oraz Dama na wieży. A ich nietypowe zakończenia wywołały uśmiech na twarzach wszystkich.   

DSC 0162 Web

DSC 0188 Web

DSC 0189 Web

DSC 0195 Web

DSC 0198 Web

DSC 0217 Web

DSC 0183 Web

DSC 0163 Web

DSC 0165 Web

DSC 0167 Web

DSC 0168 Web

DSC 0171 Web

DSC 0172 Web

DSC 0173 Web

DSC 0176 Web

DSC 0177 Web

DSC 0241 Web

DSC 0242 Web

DSC 0243 Web

DSC 0244 Web

DSC 0245 Web

DSC 0247 Web

DSC 0253 Web

DSC 0254 Web

DSC 0258 Web

DSC 0260 Web

DSC 0261 Web

DSC 0263 Web

DSC 0264 Web

DSC 0265 Web

DSC 0266 Web

DSC 0268 Web

DSC 0270 Web

DSC 0275 Web

DSC 0278 Web

DSC 0279 Web

DSC 0280 Web

DSC 0281 Web

DSC 0282 Web

DSC 0284 Web

DSC 0285 Web

DSC 0286 Web

DSC 0287 Web

DSC 0288 Web

DSC 0292 Web

DSC 0294 Web

DSC 0295 Web

DSC 0296 Web

DSC 0297 Web

DSC 0299 Web

DSC 0301 Web

DSC 0302 Web

DSC 0303 Web

DSC 0304 Web

DSC 0305 Web

Odsłony: 1202