REKRUTACJA!


Nabór:Zapraszamy na nasz oficjalny fanpage


EGZAMIN ZAWODOWY NA SZÓSTKĘ Z PLUSEM

 

Po raz kolejny z dumą możemy poinformować, że nasi uczniowie uzyskali wysokie wyniki na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie, który został przeprowadzony w czerwcu 2018 r. Uczniowie klas III, którzy kształcą się w zawodach technik logistyk, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik hotelarstwa, a także uczniowie klasy II technik informatyk osiągnęli wyższą zdawalność od średniej zdawalności w województwie łódzkim.  

 

 

ZDAWALNOŚĆ ZSP PODDĘBICE

ZDAWALNOŚĆ WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

 

Technik logistyk – klasa III

100%

86,53%

 

Technik żywienia i usług gastronomicznych – klasa III

100%

89,43% 

 

Technik hotelarstwa – klasa III

95,24%

91,82%

 

Technik informatyk – klasa II

81,82%

79,72%

 

Należy przy tym zauważyć, że uczniowie klas III TL oraz III TŻiUG osiągnęli 100-procentową zdawalność na w/w egzaminie.  

Ponadto uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej kształcący się w zawodach kucharz oraz piekarz uzyskali także 100-procentową zdawalność podczas egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, co jest wynikiem wyższym bądź równym  średniej zdawalności w województwie łódzkim.      

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach (Technikum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa) osiągnął ogółem również wyższą zdawalność – 80,80% z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w porównaniu do wyników osiągniętych w województwie łódzkim, gdzie 75,92% zdających otrzymało świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.    

Przypomnijmy, że aby zdać egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, należy uzyskać z części pisemnej co najmniej 50% punktów, a z części praktycznej co najmniej 75%. 

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów egzaminacyjnych.  

 

Odsłony: 762