Pilne !

Miłej nauki ...


Nasz Stypendysta PRM i MEN

 W dniu 13 marca odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2018/2019 w Auli Czerwonej Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego.  Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau wspólnie z Grzegorzem Wierzchowskim  - Łódzkim Kuratorem Oświaty wręczyli dyplom uczniowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach – Marcinowi Kulczyckiemu, kształcącemu się w Technikum im. Jana Pawła II w zawodzie technik ekonomista. Marcin uzyskał  w poprzednim roku szkolnym średnią 5,41 i jest to najwyższa średnia w szkole.

- Marcin jest nie tylko bardzo dobrym uczeniem biorącym udział w wielu konkursach i olimpiadach, ale również bardzo chętnie uczestniczy w społecznym życiu szkoły. Jesteśmy dumni z takich osiągnięć naszych uczniów i serdecznie gratulujemy Marcinowi – mówi  Emilia Błaszczyk – dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach.

 Stypendia otrzymało 230 uczniów liceów i techników w woj. łódzkim.

1

3

4

5

6

Odsłony: 389