Pilne !

Miłej nauki ...


Zebrania indywidualne z rodzicami:
21.10.2019r., 18.11.2019r., 24.02.2020r., 23.03.2020r., 27.04.2020r., 25.05.2020r.
w godz. 15:30 - 17:30

XIV Turniej Wiedzy Ekonomicznej

27 marca 2019 r. w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego odbył się XIV Turniej Wiedzy Ekonomicznej. Brali w nim udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z województwa łódzkiego. Każda szkoła mogła zgłosić do turnieju dwie 3-osobowe drużyny. W tegorocznej edycji wzięło udział 36 drużyn, wśród nich jedna z naszej szkoły. Temat przewodni brzmiał „Polski przedsiębiorca wobec wyzwań gospodarki światowej”. Zakres merytoryczny konkursu obejmował szeroko rozumiane pojęcia z zakresu mikro-  i makroekonomii. Podczas konkursu uczniowie zaprezentowali wysoki i podobny poziom wiedzy i umiejętności, a różnice  punktowe pomiędzy poszczególnymi drużynami były niewielkie. W finale brało udział tylko 7 drużyn.

20190327 124420

Sponsorem głównym konkursu jest Narodowy Bank Polski. Dziękujemy za udział w konkursie naszym ekonomistkom z kl. III TE – Mai Chmieleckiej, Natalii Błazełek, Justynie Kubis oraz opiekunowi p. Krystynie Kruszyńskiej.

20190327 100631

Odsłony: 587