REKRUTACJA!


Nabór:Zapraszamy na nasz oficjalny fanpage


„Deutsch ist einfach” – XI edycja konkursu z języka niemieckiego

3 kwietnia 2019 r. odbyła się XI edycja międzyszkolnego konkursu z języka niemieckiego „Deutsch ist einfach”. Do rywalizacji przystąpili uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach oraz pierwszych i drugich Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Poddębicach. W tegorocznej edycji konkurs udział wzięło łącznie 30 uczniów.  

Główne cele konkursu to rozwijanie zainteresowań uczniów językiem niemieckim, motywowanie do samodzielnego pogłębiania wiedzy i  podnoszenia poziomu umiejętności językowych. Ponadto udział w konkursie wprowadza uczniów w atmosferę przyszłych egzaminów maturalnych. 

Zadaniem każdego uczestnika było rozwiązanie testu zawierającego zadania typowe dla egzaminu maturalnego: rozumienie tekstu ze słuchu i tekstu czytanego, zadania sprawdzające znajomość struktur leksykalno-gramatycznych oraz tworzenie wypowiedzi pisemnej.

20190403 110714

 20190403 110734

Odsłony: 349