Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora ds. finansowo – księgowych

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko
inspektora ds. finansowo – księgowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru,  na ww. stanowisko została wybrana Pani Paulina Piszczałkowska, zamieszkała Praga.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonego naboru wybrano celem zatrudnienia Panią Paulinę Piszczałkowską, która spełniła wszystkie wymagania formalne. Podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka uzyskała wymaganą liczbę punktów, wykazała się dobrą znajomością przepisów prawa niezbędnych do pracy na zajmowanym stanowisku. Posiadana wiedza i  doświadczenie pozwoli kandydatce na sprawną i skuteczną realizację powierzonych zadań na ww. stanowisku.

Odsłony: 641

Zaloguj się

Skontaktuj się

Formularz kontaktowy