Pilne !

Rekrutacja 2020
Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

1. Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

2. Terminy postępowania rekrutacyjnego 2020-2021

Jak dbać o bezpieczeństwo? - warsztaty profilaktyczne z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Poddębicach

 

27 maja 2019 r. uczniowie wybranych klas Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych uczestniczyli w warsztatach, które poprowadzili pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Poddębicach – p. Dorota Malczyk i p. Katarzyna Stempień. Tematyka zajęć dotyczyła współczesnych problemów i zagrożeń, które czyhają na młodych ludzi. Uczniowie wzięli udział w następujących zajęciach:

- klasa I THT+TTW – warsztaty pt. „Zagrożenia związane z internetem”;

- klasy I TE+TI, II TI, II THT – warsztaty pt. „Skutki zażywania dopalaczy”.

Podczas warsztatów dotyczących internetu uczniowie pod kierunkiem prowadzących określili, z jakimi zagrożeniami można spotkać się w internecie, w jaki sposób należy ich unikać oraz gdzie można znaleźć pomoc. Zwrócono również uwagę na konsekwencje prawne wynikające z łamania poszanowania godności osobistej drugiego człowieka.

   

W trakcie zajęć nt. dopalaczy poruszano problematykę przyczyn i skutków uzależnień oraz czynników chroniących przed nimi. Wspólnie z prowadzącymi uczniowie wskazywali na powody, dla których młodzi ludzie sięgają po dopalacze, omawiali mechanizm uzależnień oraz podawali przykłady destrukcyjnego wpływu dopalaczy na relacje z otoczeniem. 

Dodatkowym elementem obydwu warsztatów (wynikającym z zadań wskazanych przez MEN dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa w szkołach) była pogadanka nt. czynników warunkujących bezpieczeństwo w szkole oraz obowiązków wynikających z poszanowania drugiego człowieka. Prowadzące zajęcia przypomniały uczniom, do jakich osób i instytucji można zgłosić się po wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej.

Resized 20190527 095751 6379

Resized 20190527 095802 2177

Odsłony: 640