Pilne !

Miłej nauki ...


Zebrania indywidualne z rodzicami:
21.10.2019r., 18.11.2019r., 24.02.2020r., 23.03.2020r., 27.04.2020r., 25.05.2020r.
w godz. 15:30 - 17:30

Salon Maturzystów

 23 września 2019 roku nasi maturzyści wybrali się do Salonu Maturzystów, który w tym roku miał miejsce w Centrum Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

salon31

Uczniowie wzięli udział w spotkaniu poprowadzonym przez p. Annę Finkstein – pracownika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi -  nt. ustnego i pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego. Podczas krótkiego wykładu p. Finkstein omówiła procedury egzaminów i przedstawiła wnioski z analizy wyników poprzedniej sesji maturalnej. Zwróciła szczególną uwagę na konieczność czytania lektur obowiązkowych, zwłaszcza tych, które należy znać w całości. Przedstawiła także błędy najczęściej pojawiające się w pracach ubiegłorocznych maturzystów i zaznaczyła niepokojący spadek wyników egzaminu z języka polskiego spowodowany nieczytaniem przez uczniów wskazanych w podstawie programowej tekstów.

salon2

Po spotkaniu nasi maturzyści udali się do stosik reklamowych rozmaitych szkół wyższych, na których prezentowano ofertę edukacyjną i warunki rekrutacji na studia. Uczniowie zebrali intersujące ich materiały promocyjne oraz arkusze egzaminacyjne z poprzedniej sesji rozdawane przez OKE w Łodzi.

 salon1

Odsłony: 263