Pilne !

Miłej nauki ...


Zebrania indywidualne z rodzicami:
21.10.2019r., 18.11.2019r., 24.02.2020r., 23.03.2020r., 27.04.2020r., 25.05.2020r.
w godz. 15:30 - 17:30

Dzień Edukacji Narodowej

 11 października 2019 roku odbyły się w naszej szkole obchody Dnia Edukacji Narodowej.

DSC 0481

Do wspólnego świętowania zaproszono: Piotra Majera-Wicestarostę Poddębickiego, księdza Wojciecha Żelewskiego- Proboszcza Parafii pw. Św. Katarzyny w Poddębicach, grono emerytowanych nauczycieli i pracowników administracji i obsługi. Mieli oni możliwość obejrzenia przygotowanego przez uczniów i nauczycieli montażu słowno-muzycznego.

DSC 0552

Część oficjalną rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu państwowego.

DSC 0571

Następnie głos zabrała dyrektor szkoły p. Emilia Błaszczyk, która powitała zebranych i złożyła życzenia pedagogom oraz wszystkim pracownikom administracji i obsługi. Podziękowała wszystkim za trud i pracę włożoną w wychowanie. W dalszej części  głos zabrał Wicestarosta Poddębicki- Piotr Majer, ksiądz Wojciech Żelewski i przedstawiciel emerytowanych nauczycieli-p. Zdzisław Mondry.

Z okazji obchodzonego święta dziękowali nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły za ich trud w nauczaniu, w codziennym kształtowaniu młodego charakteru oraz życzyli, by wykonywany zawód zawsze był źródłem satysfakcji i radości z osiąganych zamierzeń.

DSC 0524

Tego dnia nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji, pracownicy internatu otrzymali Nagrody Starosty Poddębickiego oraz Dyrektora Szkoły.

Odsłony: 240