Pilne !

Miłej nauki ...


Zebrania indywidualne z rodzicami:
21.10.2019r., 18.11.2019r., 24.02.2020r., 23.03.2020r., 27.04.2020r., 25.05.2020r.
w godz. 15:30 - 17:30

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach zwiedzają Europę

075439539 2499865476727394 4359289705477439488 n

Uczniowie klas drugich  i trzecich Technikum im. Jana Pawła II kształcącego w zawodach: technik hotelarstwa, technik turystyki wiejskiej, technik żywienia i usług gastronomicznych, odbywają dwutygodniowe praktyki zawodowe w Grecji, a w czasie wolnym zwiedzają Riwierę Olimpijską. Jest to możliwe dzięki udziałowi w projekcie „Praktyki międzynarodowe kluczem do rozwoju zawodowego uczniów powiatu poddębickiego” dofinansowanym na kwotę 109206,00 euro w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego przez FRSE ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ . Podczas praktyk uczniowie zdobywają praktyczne umiejętności zawodowe, rozwijają kompetencje językowe, personalne i społeczne. Wyjazd jest dla uczniów szansą na zdobycie doświadczenia, które ułatwi im poruszanie się po europejskim rynku pracy.

075481832 2494323227281619 382961879934304256 n

 

075594601 2494313927282549 3604662594360573952 n

 

076730645 2490940030953272 8271387716743069696 n

Odsłony: 171