Pilne !

Rekrutacja 2020
Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

1. Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

2. Terminy postępowania rekrutacyjnego 2020-2021

Innowacja pedagogiczna „FLESZ PODDĘBICKI”

 W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych wdrożona została  innowacja pedagogiczna pn. „FLESZ PODDĘBICKI” realizowana w ramach zajęć pozalekcyjnych.

Komputer i aparat fotograficzny to urządzenia, z którymi młodzież chętnie pracuje, dlatego wykorzystaliśmy ich zainteresowania w celu pogłębiania wiedzy fachowej i tematycznej. Nie bez znaczenia jest też nauczenie młodych ludzi, jak efektywnie i mądrze można spędzać wolny czas pasjonując się fotografią, a przez to i historią, architekturą, przyrodą i innymi dziedzinami życia. Poprzez realizowane zajęcia chcieliśmy otworzyć oczy i umysły młodzieży na otaczający ich świat: miejsce zamieszkania, szkołę, rodzinę i ich historię.

Najistotniejszymi celami realizowanej innowacji były:
- rozwijanie zainteresowań sztuką fotograficzną,

- nabywanie umiejętności fotografowania,
- rozwijanie kreatywności oraz twórczości,
-  wspomaganie rozwoju indywidualnych talentów ucznia,
- poznawanie położenia miasta, jego historii oraz walorów kulturowych,
- rozbudzanie zainteresowań pięknem i bogactwem najbliższego środowiska przyrodniczego,
- doskonalenie umiejętności dostrzegania i podziwiania piękna wokół nas,
- kształtowanie u uczniów postaw aktywnych,
- łączenie rozwijania zainteresowań technicznych z kształtowaniem wrażliwości młodego człowieka,
- zaznajomienie uczniów z możliwościami cyfrowej rejestracji obrazu, jego opracowania i obróbki w komputerze, wydruku i estetycznej prezentacji.

Innowacja pedagogiczna została uwieńczone szkolną wystawą fotograficzną, którą można oglądać w miesiącu listopadzie w naszej placówce. Dzięki zorganizowanej wystawie uczestnicy mogli pochwalić się poznanymi wiadomości i nabytymi umiejętnościami z fotografii.

Odsłony: 257