Studenckie Koło Naukowe Uni-Logistic z wizytą w naszej szkole

 9 grudnia 2019 r. gościliśmy w naszej szkole studentów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Uczniowie klas III i IV kształcący się w zawodzie technik logistyk uczestniczyli w wykładzie nt. „Technologie i systemy przepływu zasobów i informacji wykorzystywane w jednostkach organizacyjnych", który poprowadzili członkowie Studenckiego Koła Naukowego Uni-Logistic. Uczniowie zdobytą wiedzę będą z pewnością mogli wykorzystać na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie, do którego przystąpią w bieżącym roku szkolnym. Zajęcia odbyły się w ramach patronatu Wydziału Zarządzania UŁ nad nauką w naszej szkole w zawodach: technik logistyk i technik ekonomista.

IMG 20191209 095531 size

Odsłony: 344