Pilne ...

Drodzy uczniowie

Od 26 października lekcje odbywają się w trybie zdalnym.
Uwaga Rodzice! - Zebranie z rodzicami odwołane. Z wychowawcami można kontaktować się telefonicznie w godz. 15.30 – 17.30.
Uwaga uczniowie klas Branżowej Szkoły I stopnia! - Turnusy zawodowe odbywać się będą w formie zdalnej. Szczegóły u wychowawców.
Przypominamy, że nauczanie klas nie odbywających zajęć stacjonarnych prowadzone jest m.in. poprzez
Platformę Nauczania Zdlanego ZSP w Poddębicach pod adresem: www.e-nauka.zsppoddebice.pl
Uczniowie, którzy nie pamiętają hasła prosimy o wykorzystanie modułu resetowania hasła: e-nauka.zsppoddebice.pl/login/forgot_password.php
Logując się do platformy jako login wpisujemy: imie.nazwisko (bez polskich znaków).

Ferie 2020 - Komunikat

Dyrektorzy szkół i placówek, Nauczyciele i Wychowawcy,

Rodzice i Opiekunowie, Uczniowie i Wychowankowie

Szanowni Państwo!

W związku ze zbliżającym się terminem ferii zimowych na terenie województwa łódzkiego
(13 stycznia – 26 stycznia 2020 r.), bardzo proszę o dołożenie wszelkich starań i wysiłków, w celu zapewnienia uczestnikom wypoczynku właściwej opieki oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenach i w obiektach, w których będzie organizowany.

Państwa dyrektorów szkół i placówek, nauczycieli oraz wychowawców zobowiązuję
do przypomnienia uczniom i wychowankom o zasadach bezpiecznego spędzania czasu wolnego
w miejscu zamieszkania i w trakcie wyjazdów.

W celu zapewnienia bezpiecznych warunków wyjazdów dzieci i młodzieży na wypoczynek,
na stronie internetowej Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi – zakładka „Ruch drogowy” oraz na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Łodzi – zakładka „Rodzice i uczniowie – Wypoczynek i turystyka – Aktualności dotyczące wypoczynku i turystyki”, zamieszczony jest aktualny wykaz stałych punktów kontroli autokarów, funkcjonujących na terenie województwa łódzkiego.

Link do strony www Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi

W przed sezonem zimowym w 2020 r., na stronie głównej bazy wypoczynku MEN, umieszczone zostały zakładki, dzięki którym można uzyskać informacje wpływające
na podniesienie poziomu bezpieczeństwa wypoczynku dzieci i młodzieży: „Poradnik bezpiecznego wypoczynku”, „Bezpieczny autobus – bezpłatny raport z Centralnej Ewidencji Pojazdów”, „Informacje dla podróżujących” i serwis „Odyseusz” Ministerstwa Spraw Zagranicznych
oraz „Serwis kąpieliskowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego”.

W bazie wypoczynku w zakładkach „Rodzice” i „Organizatorzy” opublikowane zostały istotne informacje dotyczące bezpiecznego podróżowania autokarem, a także wyjaśnienie problemu badań sanitarno – epidemiologicznych dla kadry i szczepień ochronnych uczestników wypoczynku.

              Elektroniczna baza wypoczynku MEN umożliwia rodzicom i opiekunom sprawdzenie
czy wypoczynek, na który wysyłają swoich podopiecznych uzyskał akceptację właściwego kuratora oświaty.

Link do zakładki „https://wypoczynek.men.gov.pl/” na stronie www MEN

W trakcie wypoczynku zimowego część zajęć będzie związana z nauką i doskonaleniem jazdy na nartach lub deskach snowboardowych, w trakcie których może dojść do wypadków, kontuzji i urazów. W związku z tym faktem przypominam, że osoby uprawiające narciarstwo zjazdowe lub snowboarding na zorganizowanym terenie narciarskim obowiązane są do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób, a także zgodnie
z art. 29 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach
i na zorganizowanych terenach narciarskich
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1084), osoba do ukończenia 16 roku życia, obowiązana jest używać w czasie jazdy kasku ochronnego konstrukcyjnie do tego przeznaczonego. Obowiązek ten jest egzekwowany pod karą grzywny od osób sprawujących opiekę lub nadzór nad małoletnim do ukończenia 16 roku życia.

W przypadku organizowania zajęć w aquaparkach lub na basenach, w tym na basenach termalnych, organizator jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznego korzystania z wszelkiego rodzaju pływalni zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych ( t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1482 ze zm.).

W sytuacji zaistnienia wypadku kierownik wypoczynku lub upoważniony przez niego wychowawca zobowiązany jest do zapewnienia poszkodowanym właściwej opieki
oraz do niezwłocznego zawiadomienia rodziców, a także, w zależności od charakteru i skali zdarzenia, odpowiednich osób i instytucji.  

Aby zapobiec skutkom ekstremalnych warunków pogodowych istnieje możliwość pobrania ze strony Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, bezpłatnej aplikacji na telefon komórkowy (RSO), dostarczającej wiedzę o występujących i nadchodzących zagrożeniach w regionie.

Link do strony z aplikacją

W trakcie wypoczynku pojawiają się również oferty różnorodnych zajęć. Uczulam rodziców i opiekunów, aby w trosce o bezpieczeństwo dzieci, zasięgnęli informacji na temat organizatorów wypoczynku oraz wykształcenia i doświadczenia osób prowadzących te zajęcia. Proszę zwrócić uwagę czy po zajęciach nie pojawiają się niepokojące zachowania, gdyż czasem pod pozytywną, neutralną nazwą, często nawiązującą do uznanych autorytetów, kryją się niepożądane działania
i wpływy.

Informuję również, że na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Łodzi, w zakładce „Rodzice i uczniowie – Wypoczynek i turystyka – Aktualności dotyczące wypoczynku i turystyki” publikowany jest wykaz ważnych telefonów związanych z wypoczynkiem dzieci i młodzieży
w województwie łódzkim oraz szereg innych wiadomości i komunikatów dotyczących zimowego wypoczynku.

Wszystkich uczniów i wychowanków z terenu województwa łódzkiego bardzo proszę
o zachowanie podczas ferii szczególnej ostrożności, zarówno w miejscu zamieszkania,
jak i w trakcie zimowisk, obozów i innych form wypoczynku poza miejscem zamieszkania. Chciałbym, aby zimowa przerwa w nauce sprzyjała szeroko rozumianej rekreacji oraz regeneracji sił fizycznych i psychicznych, rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień, w bezpiecznych warunkach. Mam również nadzieję, że zimowy wypoczynek przyniesie wiele radości i przeżyć, które pozwolą powrócić do szkolnych obowiązków w pełni zdrowia i z nową energią.

                                                                                                  Łódzki Kurator Oświaty

                                                                                                 dr Grzegorz Wierzchowski 

Odsłony: 341

Zaloguj się

Skontaktuj się

Formularz kontaktowy