Pilne !

Rekrutacja 2020
Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

1. Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

2. Terminy postępowania rekrutacyjnego 2020-2021

A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, ‎dystrybucji i magazynowania (część pisemna + część praktyczna)‎

https://www.cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/przyk%C5%82adowe_arkusze/a_30_00_pisemny_www.pdf

https://www.cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/przyk%C5%82adowe_arkusze/a_30_00_praktyczny_www.pdf

Źródło: CKE - Centralna Komisja Egzaminacyjna

Odsłony: 3105