Pilne ...

Drodzy uczniowie

Od 26 października lekcje odbywają się w trybie zdalnym.
Uwaga Rodzice! - Zebranie z rodzicami odwołane. Z wychowawcami można kontaktować się telefonicznie w godz. 15.30 – 17.30.
Uwaga uczniowie klas Branżowej Szkoły I stopnia! - Turnusy zawodowe odbywać się będą w formie zdalnej. Szczegóły u wychowawców.
Przypominamy, że nauczanie klas nie odbywających zajęć stacjonarnych prowadzone jest m.in. poprzez
Platformę Nauczania Zdlanego ZSP w Poddębicach pod adresem: www.e-nauka.zsppoddebice.pl
Uczniowie, którzy nie pamiętają hasła prosimy o wykorzystanie modułu resetowania hasła: e-nauka.zsppoddebice.pl/login/forgot_password.php
Logując się do platformy jako login wpisujemy: imie.nazwisko (bez polskich znaków).

 

BIBLIOTEKA

mgr inż. Beata Biernasiak

mgr inż. Katarzyna Rogowska

PEDAGOG SZKOLNY

mgr Sylwia Kraska

WYCHOWAWCY W INTERNACIE

mgr Andrzej Czyżewski

mgr Elżbieta Kosmal

mgr Joanna Leśniak

mgr inż. Katarzyna Tybura

NAUCZYCIELE  PRZEDMIOTÓW  OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

język polski

mgr Magdalena Rokoszewska

mgr Edyta Sawicka

mgr Magdalena Skubiszewska

mgr Barbara Śmiechowska

matematyka

mgr Emilia Błaszczyk

mgr Anna Drynkowska

mgr Beata Kaźmierczak

mgr Ewa Michalak

historia

mgr Elżbieta Kosmal

mgr Ewa Szmigiel-Szymczyk

historia i społeczeństwo

mgr Elżbieta Kosmal

mgr Ewa Szmigiel-Szymczyk

 wiedza o społeczeństwie

mgr Ewa Szmigiel-Szymczyk

wiedza o kulturze

mgr Barbara Śmiechowska

język angielski

mgr Ewelina Bartczak

mgr Magdalena Grącka

mgr Urszula Ruda

mgr Magdalena Twardowska-Lisek

język niemiecki

mgr Wioletta Jendrzejczak

mgr Iwona Szewczyk

fizyka

mgr Anna Drynkowska

chemia

mgr inż. Aneta Stefańska

biologia

mgr Beata Michalska

 geografia

mgr Izabela Goszczko

informatyka

mgr Aleksandra Murawska

edukacja dla bezpieczeństwa

mgr inż. Wiesław Jasiak

wychowanie fizyczne

mgr Marek Błaszczyk

mgr Tomasz Matuszewski

mgr Magdalena Rokoszewska

mgr Monika Tybura 

wychowanie do życia w rodzinie

 mgr Monika Tybura

mgr inż. Sławomira Zagłoba

religia

mgr Elżbieta Pakos

mgr Aneta Wydrzyńska

NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH

mgr Emilia Błaszczyk

mgr Anna Drynkowska

mgr Magdalena Dzieran

mgr inż. Bożena Jakubek

mgr inż. Wioletta Jasiak

mgr Elżbieta Kaczmarek

mgr Artur Kałużniak

mgr Bożena Kołodziejek

mgr Krystyna Kruszyńska

mgr Alicja Michalak

mgr Jacek Mikołajczyk

mgr Aleksandra Murawska

mgr Agnieszka Pamfil

mgr inż. Katarzyna Rogowska

mgr inż. Aneta Stefańska

mgr inż. Sławomira Zagłoba

 

Odsłony: 9409

Zaloguj się

Skontaktuj się

Formularz kontaktowy