Drodzy uczniowie !!!

MIŁEJ NAUKI !!!


Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2018 r.


BIBLIOTEKA

mgr inż. Beata Biernasiak

mgr inż. Katarzyna Rogowska

PEDAGOG SZKOLNY

mgr Sylwia Kraska

WYCHOWAWCY W INTERNACIE

mgr Andrzej Czyżewski

mgr Elżbieta Kosmal

mgr Joanna Leśniak

mgr inż. Katarzyna Tybura

NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

język polski

mgr Magdalena Rokoszewska

mgr Edyta Sawicka

mgr Magdalena Skubiszewska

mgr Barbara Śmiechowska

matematyka

mgr Emilia Błaszczyk

mgr Anna Drynkowska

mgr Beata Kaźmierczak

mgr Ewa Michalak

historia

mgr Elżbieta Kosmal

mgr Ewa Szmigiel - Szymczyk

 historia i społeczeństwo

mgr Elżbieta Kosmal

mgr Ewa Szmigiel - Szymczyk

 wiedza o społeczeństwie

mgr Ewa Szmigiel - Szymczyk

 wiedza o kulturze

mgr Barbara Śmiechowska

 język angielski

mgr Ewelina Bartczak

mgr Magdalena Grącka

mgr Magdalena Księżak

mgr Urszyla Ruda

mgr Joanna Skolasa

mgr Magdalena Twardowska - Lisek

 

 język niemiecki

mgr Wioletta Jendrzejczak

mgr Agnieszka Olczyk

mgr Iwona Szewczyk

 fizyka

mgr Anna Drynkowska

 chemia

mgr inż. Aneta Stefańska

 biologia

mgr inż. Barbara Domańska - Polak

 geografia

mgr Izabela Goszczko

 informatyka

mgr Aleksandra Murawska

 wychowanie fizyczne

mgr Marek Błaszczyk

mgr Tomasz Matuszewski

mgr Alicja Michalak

mgr Magdalena Rokoszewska

mgr Monika Tybura

 wychowanie do życia w rodzinie

mgr Monika Tybura

mgr Sławomira Zagłoba

religia

mgr Elżbieta Pakos

mgr Aneta Wydrzyńska

NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH

mgr Emilia Błaszczyk

mgr Anna Drynkowska

mgr Magdalena Dzieran

mgr inż. Bożena Jakubek

mgr inż. Wiesław Jasiak

mgr inż. Wioletta Jasiak

mgr Elżbieta Kaczmarek

mgr Artur Kałużniak

mgr Bożena Kołodziejek

mgr Krystyna Kruszyńska

mgr Alicja Michalak

mgr Jacek Mikołajczyk

mgr Aleksandra Murawska

mgr Agnieszka Pamfil

mgr inz. Katarzyna Rogowska

mgr inż. Aneta Stefańska

mgr inż. Sławomira Zagłoba

Odsłony: 3385