Oferta edukacyjna 2020/2021 (na skróty)

ZAPLANUJ SWOJĄ ŚCIEŻKĘ ZAWODOWĄ

Technikum
Branżowa Szkoła I Stopnia
 • blacharz samochodowy, stolarz, cukiernik, murarz-tynkarz mechanik-monter maszyn i urządzeń lakiernik samochodowy, kucharz, elektromechanik elektryk, fotograf
  monter sieci i instalacji sanitarnych
  mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer
 • i inne (kliknij - zobacz wszystkie)
Najbliższy termin rekrutacji

Internat przy ZSP w Poddębicach

PEDAGOG SZKOLNY

mgr Sylwia Kraska

 


Do pobrania:

Jak efektywnie się uczyć - pobierz (.pdf)


GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

 

Poniedziałek 900-1300
Wtorek 830-1400
Środa 900-1300
Czwartek 900-1200
Piątek 800-1300

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW PEDAGOGA SZKOLNEGO

Pomoc wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych, analizowanie wyników nauczania i ocen zachowania, rozmowy z rodzicami, porady wychowawcze, prowadzenie lub organizowanie prelekcji i dyskusji na tematy ważne i interesujące młodzież.

Określenie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do rozpoznawanych potrzeb.

Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki w stosunku do uczniów z udziałem rodziców, nauczycieli.

Wspieranie działań i opiekuńczych nauczycieli wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki.

Koordynowanie działań podejmowanych na terenie szkoły z zakresu orientacji zawodowej, tj. prowadzenie zajęć oraz organizowanie spotkań z pracownikami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, poprzez informowanie uczniów o możliwościach i procedurze uzyskania zasiłków i innych form pomocy materialnej oraz współdziałanie z instytucjami i organizacjami pozaszkolnymi wsparcia materialnego.

Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Poradnią i innymi poradniami w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach.

Ułatwienie wzajemnego poznania się uczniów w nowym zespole klasowym przez prowadzenie zajęć integrujących grupę.

 

ZWRÓĆ SIĘ DO PEDAGOGA SZKOLNEGO GDY:

 • nie radzisz sobie z nauką
 • nie potrafisz nawiązać kontaktu z rówieśnikami
 • masz problemy osobiste i nie potrafisz sobie z nimi poradzić
 • zastanawiasz się, którą szkołę wybrać

 

ZWRÓĆ SIĘ DO PEDAGOGA W KAŻDEJ SYTUACJI, JEŚLI TYLKO POTRZEBUJESZ WSPARCIA DOROSŁEJ OSOBY.

ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY WAS DRODZY RODZICE - WSPÓLNIE BĘDZIEMY SZUKAĆ ROZWIĄZAŃ TRUDNYCH SYTUACJI WYCHOWAWCZYCH I WSPIERAĆ AKTYWNIE ŻYCIE DZIECI

 

Służę wsparciem w trudnych chwilach i pomocą w rozwiązywaniu problemów

Głównym partnerem pedagoga szkolnego i beneficjentem jego pomocy jest uczeń.

 

Jeżeli masz problem:

 • z nauką
 • z adaptacją do nowych warunków szkolnych
 • jesteś w trudnej sytuacji materialnej
 • masz problemy ze zdrowiem
 • chcesz porozmawiać o trudnej sytuacji, w której się znalazłeś

....przyjdź do pedagoga szkolnego, sala 09.

Odsłony: 4662