Pilne ...

Drodzy uczniowie

Od 26 października lekcje odbywają się w trybie zdalnym.
Uwaga Rodzice! - Zebranie z rodzicami odwołane. Z wychowawcami można kontaktować się telefonicznie w godz. 15.30 – 17.30.
Uwaga uczniowie klas Branżowej Szkoły I stopnia! - Turnusy zawodowe odbywać się będą w formie zdalnej. Szczegóły u wychowawców.
Przypominamy, że nauczanie klas nie odbywających zajęć stacjonarnych prowadzone jest m.in. poprzez
Platformę Nauczania Zdlanego ZSP w Poddębicach pod adresem: www.e-nauka.zsppoddebice.pl
Uczniowie, którzy nie pamiętają hasła prosimy o wykorzystanie modułu resetowania hasła: e-nauka.zsppoddebice.pl/login/forgot_password.php
Logując się do platformy jako login wpisujemy: imie.nazwisko (bez polskich znaków).

szkola baner

 

Miasteczko Poddębice położne nad rzeką Ner należało do prastarej Ziemi Łęczyckiej. W roku 1939 liczyło ok. 5 tyś. mieszkańców. Była w nim przed wojną szkoła powszechna. Najbliższa szkoła średnia znajdowała się w Łęczycy. Nie była ona dostępna dla szerszych mas mieszkańców Poddębic. Uboga młodzież miasteczka i okolicznych wiosek miała zamknięte drzwi do szkoły średniej i wyższej w Polsce sanacyjnej. W związku z panującą sytuacją ówczesny rząd podjął inicjatywę rozszerzenia sieci szkół średnich. Powstawały nowe szkoły w wielu prowincjonalnych miasteczkach, również w Poddębicach.

1 września 1965 r. utworzono Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Pracujących w Poddębicach o 3-letnim okresie nauczania. Początkowo mieściła się ona w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Łęczyckiej 13. Nauka odbywała się w godzinach popołudniowych i wieczornych. 3 września 1979 r. został powołany Zespół Szkół Zawodowych, łączący Zasadniczą Szkołę Zawodową i Zasadniczą Szkołę Rolniczą. Wraz z rokiem szkolnym 1983/84 młodzież Zespołu Szkół nr 1 w Poddębicach otrzymała nowy budynek. W roku szkolnym 1993/94 rozpoczęto budowę sali gimnastycznej. Budowała trwała jednak dość wolno, gdyż była finansowana ze środków społecznych. Wraz z dniem 9 października 1997 r., po wielu latach oczekiwania, ZSZ doczekał się wreszcie sali gimnastycznej, wyposażonej w nowoczesny sprzęt do ćwiczeń. Od tej pory wszelkie imprezy okolicznościowe odbywały się na sali, a nie jak dotąd, na świeżym powietrzu. Przez kolejne lata szkoła rozwijała się i systematycznie unowocześniała.

W roku 2002, zgodnie z reformą szkolnictwa, dotychczasowy Zespół Szkół Zawodowych, został przekształcony na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i w tej formie funkcjonuje nadal.  W roku 2008 szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach otrzymały imię Jana Pawła II: Technikum im. Jana Pawła II, Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. Jana Pawła II.

 

 Dyrektorzy szkoły:

  • Dymitr Jurczuk                      1965-1971
  • Franciszek Bienias                 1971-1976
  • Stanisław Szamański             1976 -1996
  • Zofia Pietrucha                      1996-2005
  • Wiesław Jasiak                      2005
  • Barbara Kochanowska           2005 - 2007
  • Beata Olczyk                         2007 – 2013
  • Emilia Błaszczyk                   od 2013 
Odsłony: 5933

Zaloguj się

Skontaktuj się

Formularz kontaktowy