1. Definicja bazy danych, cechy charakterystyczne, właściwości.
 2. Modele danych:
  - jednorodny,
  - hierarchiczny,
  - sieciowy,
  - relacyjno-obiektowy,
  - obiektowy
  - relacyjny 
 3. Postulaty Codda (12)
 4. Integralność danych (spójność danych)
  - integralność semantyczna
  - integralność encji
  - integralność referencyjna
  - klucz podtsawowy - klucz obcy
  - więzy integralności statyczne i dynamiczne
 5. Funkcje Systemu Zarządzania systemu bazą danych (SZBD) - DBMS (Database Management System)
  Oprogramowanie umożliwjające użytkownikom definiowanie, tworzenie i zarządzanie bazą danych oraz kontrolowanie dostępu do niej.
 6. Charakterystyka elementów bazy danych
  - relacja (tabela)
  - atrybut (kolumna)
  - krotka (wiersz)
  - encja (określenie czegoś co reprezentuje obiekt lub grupę obiektów fizycznych lub niematerialnych)
  - dziedzina (zbiór wartości, jaki może przyjąć atrybut krotki)
  - klucz główny
  - rodzaje kluczy: prosty, złożony, obcy, superklucz, kandydujący, główny
 7. Przegląd technologii webowych (wideo - Pasja informatyki):
  - HTML (zawartość strony - jawny kod źródłowy)
  - CSS (wygląd strony - jawny kod źródłowy)
  - PHP (machanika (logika) serwisu - kod wykonywany jest na serwerze, niejawny dla internauty)
  - JavaScript (skrypty dodające nowe funkcjonalności - kod wykonywany na lokalnym komputerze, jawny)
  - SQL (język zapytań do bazy danych, używany wewnątrz funkcji PHP - kod niejawny dla internauty)
  - Frameworki (rozwiązania oparte o model MVC (Model-Viewer-Controller), do profesjonalnego tworzenia witryn, janczęściej w zespołąch ludzkich)

Nawigacja

Zaloguj się

Skontaktuj się

Formularz kontaktowy