Zgodnie z założeniami zawartymi we wniosku aplikacyjnym cel główny projektu zakładał udzielenie różnorakiego wsparcia dla uczniów kształcących się zawodowo, a efektem tych działań miało być umożliwienie lepszego startu na rynku pracy i dalszy rozwój zawodowy.

Na 19 czerwca 2015 r. zaplanowano ostatnie dwa wyjazdy edukacyjne w ramach projektu „ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA.

31 maja 2015 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych odbyło się spotkanie z rodzicami uczniów klas trzecich gimnazjów, którzy zalogowali się w systemie rekrutacji elektronicznej. Zebranych rodziców przywitali Dyrektor Szkoły p. Emilia Błaszczyk oraz Starosta Poddębicki p. Ryszard Rytter, którzy zwrócili uwagę na korzyści płynące z kształcenia zawodowego.

11 czerwca 2015 r. odbyły się jedne z ostatnich wyjazdów edukacyjnych w ramach projektu „ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA.

Tym razem uczestnicy zajęć projektowych mieli okazję odwiedzić krakowskie uczelnie wyższe i zapoznać się z ich ofertami.

30 kwietnia 2015 r. zakończyła się realizacja staży zawodowych w zakładach pracy. Z tej formy wsparcia mogli skorzystać wszyscy uczestnicy projektu „ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA”, którzy do tej pory jeszcze nie brali udziału w stażach.