Biuro projektu:

Koordynator projektu:  Renata Skibińska

Asystent merytoryczny: Elżbieta Madajska

Asystent finansowy:Aleksandra Murawska

Projekt obsługują również pracownicy administracji: 

Główna księgowa: Aneta Dopierała

Pracownik ds. kadrowo-płacowych: Agnieszka Pęgowska

Sekretarz szkoły: Krystyna Królak