Pilne ...

Drodzy uczniowie

Od 26 października lekcje odbywają się w trybie zdalnym.
Uwaga Rodzice! - Zebranie z rodzicami odwołane. Z wychowawcami można kontaktować się telefonicznie w godz. 15.30 – 17.30.
Uwaga uczniowie klas Branżowej Szkoły I stopnia! - Turnusy zawodowe odbywać się będą w formie zdalnej. Szczegóły u wychowawców.
Przypominamy, że nauczanie klas nie odbywających zajęć stacjonarnych prowadzone jest m.in. poprzez
Platformę Nauczania Zdlanego ZSP w Poddębicach pod adresem: www.e-nauka.zsppoddebice.pl
Uczniowie, którzy nie pamiętają hasła prosimy o wykorzystanie modułu resetowania hasła: e-nauka.zsppoddebice.pl/login/forgot_password.php
Logując się do platformy jako login wpisujemy: imie.nazwisko (bez polskich znaków).

O projekcie „Staże drogą do sukcesu”

Kategoria: Staże drogą do sukcesu Opublikowano: poniedziałek, 14 wrzesień 2020 Redaktor

logotyp

Tytuł projektu: „Staże drogą do sukcesu”

Okres realizacji projektu: od 2020-08-15 do 2022-08-14

Wartość projektu: 1 528 823,74 zł 

Dofinansowanie projektu z UE: 1 375 919,74 zł

Cel szczegółowy: „Wsparcie na rzecz podnoszenia u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy oraz poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego", dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym"

Cel główny: Celem głównym projektu jest zwiększenie w okresie do 14.08.2022r. zdolności do przyszłego zatrudnienia 190 uczennic/uczniów (77K;113M) Technikum kształcącego w zawodach technik: hotelarstwa, żywienia i usług gastronomicznych, turystyki wiejskiej, logistyk, informatyk, ekonomista, elektryk poprzez podnoszenie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych dzięki realizacji staży zawodowych, zajęć specjalistycznych i uniwersalnych oraz kursów we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, a także adaptację i doposażenie pracowni oraz podniesienie kwalifikacji/kompetencji przez nauczycieli (8K;3M).Działania       w projekcie zapewnią wzrost kompetencji kluczowych i uniwersalnych u uczniów oraz poprawę zdolności do podjęcia pracy. Zaplanowane w projekcie zadania mają na celu dostosowanie do regionalnego rynku pracy.

Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu specjalistycznych zajęć pozalekcyjnych, kursów zawodowych     i  szkoleń podnoszących kwalifikacje, oraz wysokiej jakości staży u potencjalnych pracodawców dla  uczniów Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach kształcącego w zawodach: technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik turystyki wiejskiej, technik logistyk, technik informatyk, technik elektryk, technik ekonomista.

Rekrutacja do I edycji zajęć zostanie przeprowadzona przez personel projektu w dniach 11.09.2020 r.  – 16.09.2020r.  wśród uczniów Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach kształcącego w zawodach: technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik turystyki wiejskiej, technik logistyk, technik informatyk, technik ekonomista, technik elektryk.

Rekrutację poprzedzą  działania informacyjno-promocyjne (umieszczenie informacji nt. rekrutacji do projektu na tablicy informacyjnej w szkole, stronie www szkoły, przekazanie informacji nauczycielom, uczniom oraz ich rodzicom).

Pobierz informację o projekcie w pliku pdf.

Odsłony: 41

Zaloguj się

Skontaktuj się

Formularz kontaktowy