Informacja z otwarcia ofert

Pobierz -> Informacja z otwarcia ofert (plik1, plik2, plik3)

Przetarg nieograniczony - dostawa sprzętu elektronicznego (B T-G)

Dostawa sprzętu elektronicznego dla stażystów, na potrzeby projektu: „STAŻE ZAWODOWE POCZĄTKIEM KARIERY w branży turystyczno – gastronomicznej” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Do pobrania: 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
- Załącznik nr 2 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy

Przetarg nieograniczony - dostawa sprzętu elektronicznego (TL i TH)

Dostawa sprzętu elektronicznego dla stażystów, na potrzeby projektu: „STAŻE ZAWODOWE POCZĄTKIEM KARIERY dla technika logistyka i technika handlowca” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Do pobrania: 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
Załącznik nr 2 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy

Podkategorie