Gimnazjalisto !!!

Przetarg nieograniczony - dostawa sprzętu elektronicznego (B T-G)

Dostawa sprzętu elektronicznego dla stażystów, na potrzeby projektu: „STAŻE ZAWODOWE POCZĄTKIEM KARIERY w branży turystyczno – gastronomicznej” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Do pobrania: 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
- Załącznik nr 2 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017r.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach , zgodnie z art.13 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) , przedstawia plan podstępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2017r.

Pobierz: Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017r. (.pdf)

Przetarg nieograniczony - dostawa odzieży dla stażystów: branża turystyczno-gastronomiczna (styczeń 2017)

Przetarg nieograniczony na: I etap dostawy odzieży dla stażystów, na potrzeby projektu: „STAŻE ZAWODOWE POCZĄTKIEM KARIERY w branży turystyczno – gastronomicznej” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach w ramach Regionalnego Programu  peracyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – odzież wizytowa

 Do pobrania:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy

Przetarg nieograniczony - dostawa odzieży dla stażystów: technik ekonomista i technik informatyk (styczeń 2017)

Przetarg nieograniczony na: I etap dostawy odzieży dla stażystów, na potrzeby projektu: „STAŻE ZAWODOWE POCZĄTKIEM KARIERY dla technika ekonomisty i technika informatyka” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

 Do pobrania:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy

Podkategorie