Drodzy uczniowie !!!

STOP PRZEMOCY I NIENAWIŚCI !... nie pozwólmy, aby nienawiść i przemoc zniszczyły nasze człowieczeństwo ...


Informacja z otwarcia ofert - adaptacja pomieszczeń

Informacja z otwarcia ofert: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach, działający w imieniu Powiatu Poddębickiego zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonanie prac adaptacyjnych pomieszczeń na pracownie hotelarskie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach na potrzeby projektu „STAŻE ZAWODOWE POCZĄTKIEM KARIERY w branży turystyczno- gastronomicznej” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020:

Do pobrania:

1. Informacja z otwarcia ofert (.pdf)

Przetarg nieograniczony - dostawa sprzętu elektronicznego (TE TI)

Dostawa sprzętu elektronicznego na potrzeby projektu: „STAŻE ZAWODOWE POCZĄTKIEM KARIERY dla technika ekonomisty i technika informatyka” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

Do pobrania:

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) (.docx)

2. Załącznik nr 2 - szczegółówy opis przedmiotu zamówienia (.doc)

3. Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy (.pdf)

Podkategorie