Gimnazjalisto !!!

UWAGA !!!


Dysponujemy wolnymi miejscami w zawodzie

technik turystyki wiejskiej

(kwalifikacje honorowane przez ARiMR).

Zapytanie ofertowe - "Kurs prawo jazdy kat.B"

Skrócony opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie: Kurs prawo jazdy kat. B wraz z ustaleniem i opłaceniem egzaminu państwowego  dla max. 20 uczniów  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach w ramach projektu “STAŻE ZAWODOWE POCZĄTKIEM KARIERYdla technika logistyka i technika handlowca” współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

 

Do pobrania:

- Zapytanie ofertowe (.doc)

Podkategorie