Gimnazjalisto !!!

Przetarg nieograniczony - dostawa odzieży dla stażystów: technik logistyk i technik handlowiec (styczeń 2017)

Przetarg nieograniczony na: I etap dostawy odzieży dla stażystów, na potrzeby projektu: „STAŻE ZAWODOWE POCZĄTKIEM KARIERY dla technika logistyka i technika handlowca” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

Do pobrania:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (B T-G)

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych działający w imieniu Powiatu Poddębickiego, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm), zawiadamia niezwłocznie wszystkich wykonawców o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na I etap dostawy odzieży dla stażystów, na potrzeby projektu: „STAŻE ZAWODOWE POCZĄTKIEM KARIERY w branży turystyczno - gastronomicznej” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020–RPLD.11.03.01-10-0039/16-00, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w podziale na dwie części.

 

Pobierz Zawiadomienie (pdf)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (TE i TI)

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach działający w imieniu Powiatu Poddębickiego, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm), zawiadamia niezwłocznie wszystkich wykonawców o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na I etap dostawy odzieży dla stażystów, na potrzeby projektu: „STAŻE ZAWODOWE POCZĄTKIEM KARIERY dla technika ekonomisty i technika informatyka” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020–RPLD.11.03.01-10-0053/16-00, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Pobierz Zawiadomienie (pdf)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (TL i TH)

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach działając w imieniu Powiatu Poddębickiego, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm), zawiadamia niezwłocznie wszystkich wykonawców o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na I etap dostawy odzieży dla stażystów, na potrzeby projektu: „STAŻE ZAWODOWE POCZĄTKIEM KARIERY dla technika logistyka i technika handlowca” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020–RPLD.11.03.01-10-0046/16-00, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Pobierz Zawiadomienie (pdf)

Przetarg nieograniczony - dostawa odzieży dla stażystów: technik logistyk i technik handlowiec

Przetarg nieograniczony na: I etap dostawy odzieży dla stażystów, na potrzeby projektu: „STAŻE ZAWODOWE POCZĄTKIEM KARIERY dla technika logistyka i technika handlowca” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Do pobrania:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy

Przetarg nieograniczony - dostawa odzieży dla stażystów: technik ekonomista i technik informatyk

I etap dostawy odzieży dla stażystów, na potrzeby projektu: „STAŻE ZAWODOWE POCZĄTKIEM KARIERY dla technika ekonomisty i technika informatyka” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  a lata 2014-2020 

 Do pobrania:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy

Przetarg nieograniczony - dostawa odzieży dla stażystów w branży turystyczno-gastronomicznej

Przetarg nieograniczony na: I etap dostawy odzieży dla stażystów, na potrzeby projektu: „STAŻE ZAWODOWE POCZĄTKIEM KARIERY w branży turystyczno – gastronomicznej” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Do pobrania:

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 
- Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy

UWAGA!

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Zamawiający informuje, że omyłkowo podano zły adres strony internetowej na której będzie dostępna SIWZ.
W ogłoszeniu jest: www.poddebice.pl
W ogłoszeniu powinno być: www.zsppoddebice.pl
Ogłoszenie o zmianie do pobrania (pobierz)

Podkategorie