Drodzy uczniowie !!!

ZEBRANIE !!!


Indywidualne spotkania wychowawców klas z rodzicami
odbędą się 22 października 2018 r. (poniedziałek) w godz. 15.30 – 17.30.

Serdecznie zapraszamy!


Przetarg nieograniczony - dostawa odzieży dla stażystów w branży turystyczno-gastronomicznej

Przetarg nieograniczony na: I etap dostawy odzieży dla stażystów, na potrzeby projektu: „STAŻE ZAWODOWE POCZĄTKIEM KARIERY w branży turystyczno – gastronomicznej” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Do pobrania:

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 
- Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy

UWAGA!

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Zamawiający informuje, że omyłkowo podano zły adres strony internetowej na której będzie dostępna SIWZ.
W ogłoszeniu jest: www.poddebice.pl
W ogłoszeniu powinno być: www.zsppoddebice.pl
Ogłoszenie o zmianie do pobrania (pobierz)