Łódzki Kurator Oświaty w ZSP w Poddębicach

W czwartek, 11 lutego br., w naszej szkole gościli Waldemar Flajszer – Łódzki Kurator Oświaty, Małgorzata Komajda – Starosta Poddębicki, Beata Przybylska  -Członek Zarządu, oraz Anna Skopińska - Rzecznik  Prasowy Kuratorium Oświaty. Gości podjęła Emilia Błaszczyk – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach, która wcześniej w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Poddębicach zaprezentowała ofertę edukacyjną szkoły.

Podczas wizyty Łódzki Kurator Oświaty  miał okazję zwiedzić min. pracownie  informatyki, gastronomiczną czy bibliotekę szkolą, a także zobaczyć fotoreportaż z realizowanych w Technikum im. Jana Pawła II projektów edukacyjnych: „Polsko – litewskie spojrzenie na ekologię” nr 2019- 1-PMU-1267 dofinansowany w ramach projektu„Ponadnarodowa mobilność uczniów”,  finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w IV Osi Priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponad­narodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej;  „Praktyki międzynarodowe kluczem do rozwoju zawodowego uczniów powiatu poddębickiego” nr POWERVET-2019-1-PL01-KA102-064054 dofinansowany w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego przez FRSE ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

 Dziękujemy za odwiedzimy i zapraszamy ponownie!

DSC 0008 Kopiowanie

DSC 0012 Kopiowanie

DSC 0014 Kopiowanie

DSC 0015 Kopiowanie

DSC 0019 Kopiowanie

DSC 0020 Kopiowanie

DSC 0026 Kopiowanie

DSC 0027 Kopiowanie

DSC 0028 Kopiowanie

Odsłony: 517

Zaloguj się

Skontaktuj się

Formularz kontaktowy