M.18 ‎Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych (część ‎pisemna + część praktyczna)

https://www.cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/przyk%C5%82adowe_arkusze/m_18_00_pisemny_www.pdf

https://www.cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/przyk%C5%82adowe_arkusze/m_18_00_praktyczny_www.pdf

Źródło: CKE - Centralna Komisja Egzaminacyjna

Odsłony: 5147